Svenskans verbsystem

Grupp Grundform/Imperativ Presens Imperfekt/Preteritum Perfekt/Supinum Infinitiv
har+
hade+
att+
hjälpverb+
(kan, måste, bör …)
1

 

öppna

stanna

vänta

+ r

öppnar

stannar

väntar

+ de

öppnade

stannade

väntade

+ t

öppnat

stannat

väntat

+ 0

öppna

stanna

vänta

2a

 

stäng

tänd

bygg

 

l

r

Slutar på tonande konsonant:
b, d, g, m, n, v, (l, r)
OBS! l, r

+ er

stänger

tänder

bygger

+ 0

tål

lär

+ de

stängde

tände (tändde)

byggde

 

tålde

lärde

+ t

stängt

tänt (tändt)

byggt

 

tålt

lärt

+ a

stänga

tända

bygga

 

tåla

lära

2b

 

läs

släck

väx

Slutar på tonlös konsonant:
p, t, k, s, f, x

+ er

läser

släcker

växer

+ te

läste

släckte

växte

+ t

läst

släckt

växt

+ a

läsa

släcka

växa

3

 

bo

tro

sy

Slutar på lång vokal

+ r

bo

tro

sy

+ dde

bodde

trodde

mådde

sydde

+ tt

bott

trott

mått

sytt

+ 0

bo

tro

sy

4 Starka verb

 

skriv

bit långt "i"

 

spring

drick kort "i"

 

bjud långt "u"

sjung kort "u"

 

flyg långt "y"

+ er

skriver

biter

 

springer

dricker

 

bjuder

sjunger

 

flyger

 

skrev

bet

 

sprang

drack

 

bjöd

sjöng

 

flög

 

skrivit

bitit

 

sprungit

druckit

 

bjudit

sjungit

 

flugit

+ a

skriva

bita

 

springa

dricka

 

bjuda

sjunga

 

flyga

Oregelbundna verb

 

säg

kom

 

ta

ha

 

var

+ er

säger

kommer

+ r

går

tar

har

 

är

 

sa

kom

 

gick

tog

hade

 

var

 

sagt

kommit

 

gått

tagit

haft

 

varit

+ a

säga

komma

+ 0

ta

ha

 

vara